See More

Opportunities for Iranian citizens and investors in Serbia

Iran and Serbia established direct flights between Belgrade and Tehran after 27 years in a sign of improved ties between

see more
See More

Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. aprila

see more
See More

Članarina Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu

Obavezna članarina Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu je obuhvatnija od one po kojoj su privredni subjekti plaćali članarinu tokom

see more
See More

Izmene poreskih propisa u 2018. godini

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se

see more
See More

(Srpski) O Zakonu

Sorry, this entry is only available in Serbian.

see more