Naknada štete

Zastupamo naše klijente u vansudskim i sudskim postupcima naknade štete protiv odgovornih lica:

 • osiguravajućih društva,
 • preduzeća,
 • javnih preduzeća,
 • jedinica lokalnih samouprava i ostalih.

Zahtevi za naknadu štete mogu biti pouzrokovan brojnim događajima, uključujući:

 • saobraćajne nezgode,
 • lošu medicinsku negu i
 • povrede na radu.

Pravo osiguranja

U oblasti prava osiguranja naše znanje i iskustvo dolazi do izražaja u predmetima ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju:

 • kasko osiguranje vozila,
 • osiguranje imovine,
 • osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i
 • druga osiguranja iz ove oblasti prava.

Nekretnine

Sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, vršenje provera u vezi sa nekretninama, uknjižbe, upisi i brisanje tereta su svakako zadaci i poslovi koje naši advokati i advokatski pripravnici efikasno rešavaju.

Parnični postupci

Pored naknade štete, pravne zaštite i pomoći u oblasti prava osiguranja i nekretnina, naš tim Vam stoji na raspolaganju i u ostalim sporovima kao što su:

 • radni sporovi,
 • sporovi za naplatu potraživanja,
 • prekršajni postupci i slično.
Upoznajte se sa našim timom