Naknada štete

Kako fizičkim licima, tako i pravnim licima naš tim mladih i energičnih advokata stoji na raspolaganju u vansudskim i sudskim postupcima naknade štete protiv odgovornih lica:

 • osiguravajuća društva,
 • preduzeća,
 • javna preduzeća,
 • jedinice lokalne samouprave.

IP & IT

Našim klijentima pružamo i sveobuhvatne informacije iz oblasti prava informacionih tehnologija (IT sektor). Uočljivi rast i razvoj IT i telekomonikacijske industrije se svakodnevno nastavlja, a time rastu i izazovi na koje nailaze kompanije i pojedinci. Advokatska kancelarija Vuk Vučković ima veliko iskustvo u radu sa tehnološkim kompanijama i korisnicima IT usluga. Mi pomažemo prilikom:

 • pregovora oko sklapanja ugovora u vezi sa kupovinom,
 • održavanjem, radu i outsourcingom IT i
 • komunikacionih usluga.

Naši advokati imaju veliko znanje o pitanjima u vezi sa Internetom, kao što su:

 • e-trgovine,
 • digitalni potpisi,
 • privatnosti,
 • digitalnih usluga,
 • imena domena.

Pravo osiguranja

Zastupanje klijenata u ostvarivanju prava iz ugovora o osiguranju, u šta spadaju:

 • kasko osiguranje vozila,
 • osiguranje imovine,
 • osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i
 • drugi vidovi osiguranja

jeste sastavni deo pravne pomoći i zaštite koju možemo da Vam pružimo.

Pravo privrednih društava

Ukoliko Vam treba pomoć prilikom:

 • osnivanja privrednih društava,
 • sastavljanja odluka ili ugovora o osnivanju pravnih lica,
 • ugovora o prenosu udela u pravnim licima,
 • kao i svih ostalih postupaka prilikom osnivanja privrednih društava,

advokatska kancelarija Vuk Vučković jeste pravi put. Naši klijenti mogu očekivati najbolje moguće rezultate prilikom zastupanja u izvršnim ili parničnim postupcima radi naplate potraživanja, revizije i uređenja opštih akata pravnih lica. Mi proučavamo, pregledamo, sačinjavamo i pregovaramo u raznim poslovima opšteg poslovanja, kao što su snabdevanje:

 • proizvodnja,
 • nabavka,
 • distribucija,
 • agencije,
 • franšize,
 • konsalting,
 • usluge,
 • zajedničko ulaganje i
 • drugi komercijalni ugovori.

Nekretnine

Sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, vršenje provera u vezi sa nekretninama, uknjižbe, upisi i brisanje tereta su poslovi koje rado obavljamo za vas.

Radno pravo

Pružanje pravne pomoći i zaštite u vezi sa sporovima iz oblasti radnog prava, u šta spadaju:

 • sačinjavanje ugovora o radu,
 • ugovora o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i
 • ostalih ugovora kao i aneksa istih,

zatim zastupanje kompanija u sudskim i vansudskim sporovima koji su u vezi sa pravim zaposlenih su svakako polja naše stručnosti u kojima se možete osloniti na adekvatnu i efikasnu uslugu.

Upoznajte se sa našim timom