Naš Tim

Od samog početka rada, naš cilj je bio da našim klijentima pružimo najbolju moguću pravnu pomoć i zaštitu i osnovali smo mlad i uspešan tim. Upoznajte se sa kvalifikacijama članova našeg tima.

Vuk Vučković

Advokat
icon
Glavne kvalifikacije:

Pravo osiguranja, poslovno pravo, trgovinsko i pravo privrednih društava, građansko pravo, obligaciono pravo

icon
Obrazovanje:
 • Univerzitet u Kelnu (SR Nemačka), Pravni fakultet (magistar prava osiguranja, 2005)
 • Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (specijalizacija u oblasti nemačkog građanskog i privrednog prava, 2003)
 • Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2002)
icon
Dosadašnja zaposlenja:
 • Advokatska kancelarija Vuk Vučković (2013 – do danas), osnivač
 • Advokatska kancelarija Vučković (2006-2013), advokat
 • Advokatska kancelarija Vučković (2003-2006), advokatski pripravnik
icon
Jezici:
 • Srpski: maternji
 • Nemački: odlično
 • Engleski: odlično

Milan Šogorov

Advokat
icon
Glavne kvalifikacije:

Građansko procesno pravo, građansko pravo, obligaciono pravo, prekršajno pravo, ekološko pravo

icon
Obrazovanje:
 • Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (master pravnik, 2012)
 • Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (diplomirani pravnik, 2011)
icon
Dosadašnja zaposlenja:
 • Advokatska kancelarija Vuk Vučković (januar 2018 – do danas), advokat
 • Advokatska kancelarija Vuk Vučković (novembar 2013-decembar 2017), advokatski pripravnik
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (maj 2011-novembar 2013), menadžer fakulteta
icon
Jezici:
 • Srpski: maternji
 • Engleski: odlično

Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković

Konsultant
icon
Glavne kvalifikacije:

Pravo EU, Bankarsko i berzansko pravo, pravo privrednih društava

icon
Obrazovanje:
 • Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (doktor pravnih nauka, 2012)
 • Univerzitet u Münsteru, SR Nemačka, Pravni fakultet (magistar pravnih nauka, 2005)
 • Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2003)
icon
Dosadašnja zaposlenja:
 • Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (vanredni profesor)
 • Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (docent)
icon
Jezici:
 • Srpski: maternji
 • Engleski: odlično
 • Nemački: odlično

Margareta Petrović

Advokatski saradnik - Prevodilac
icon
Glavne kvalifikacije:

Građansko pravo, nasledno pravo, obligaciono pravo, radno pravo, upravno pravo

icon
Obrazovanje:
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Privredna Akademija (master pravnik, 2020)
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Privredna Akademija (diplomirani pravnik, 2019)
icon
Dosadašnja zaposlenja:
 • Advokatska kancelarija Vuk Vučković- advokatski saradnik (2023-do danas)
 • Advokatska kancelarija Vuk Vučković- advokatski pripravnik (2019-2023)
 • Letsch – Office: stručni saradnik za pravne poslove, prevodilac za engleski, mađarski i hrvatski jezik 2018-2021
icon
Jezici:
 • Mađarski: maternji
 • Srpski: maternji
 • Engleski : odlično
 • Nemački : osnovno
 • Latinski: pasivno znanje

Adrian Urač

Advokatski Pripravnik
icon
Glavne kvalifikacije:

Pravo EU, uporedno pravo, privredno pravo, radno pravo

icon
Obrazovanje:
 • Sciences Po Pariz, Škola Menadžmenta i Inovacije (master komunikolog, 2022)
 • Univerzitet Pariz 1 Panteon-Sorbona, Pravni fakultet (master pravnik, 2021)
 • Univerzitet u Burgonji, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2020)
 • Sciences Po Pariz, Evropski kampus u Dižonu (diplomirani politikolog, 2020)
icon
Dosadašnja zaposlenja:
 • Advokatska kancelarija Vuk Vučković (novembar 2023 – do danas), advokatski pripravnik
 • Advokatska kancelarija Beljanski (jun 2023-oktobar 2023), advokatski pripravnik
 • Ziptsiger E-commerce (jul 2022-jun 2023), specijalista za e-trgovinu
 • Providenca marketing (januar 2022-jun 2022), specijaliste za oglašavanje
icon
Jezici:
 • Mađarski: maternji
 • Srpski: maternji
 • Francuski : odlično
 • Engleski : odlično
 • Španski : tečno
 • Italijanski : osnovno

Kontaktirajte Nas