Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

28.10.2023
Autor: Advokatska kancelarija Vuk Vučković

Objavljena je radna verzija teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koja je dostupna na sledećem linku:

https://akbgd.org.rs/wp-content/uploads/2023/10/NACRT-ZPP-10.09.2023.pdf

Kako su mnoga rešenja od velikog značaja kako za advokate, tako i za građane koji su korisnici pravosudnog sistema, smatramo da je u interesu svih da se sa tekstom upoznaju i iznesu svoje primedbe i sugestije.

Kontaktirajte Nas