Naknada štete u saobraćaju. Kako postići Vaša prava?

Naknada štete u saobraćaju. Neisplaćen zahtev pri osiguranju?

Često osiguranje neće da isplati štete na vozilu, niti druge naknade na prava koja imate. 

Vaše osiguranje neće da isplati naknada štete u saobraćaju koju mislite da Vam pripada ? Obratite se advokatu u Novom Sadu koji će Vam pružiti stručnu pomoć.

Sigurnost na putu je od izuzetne važnosti, a saobraćajna nezgoda predstavlja situaciju u kojoj se barem jedno vozilo nalazi u pokretu i rezultira povredom ili smrću lica ili materijalnom štetom. Kako bismo pravilno reagovali u slučaju ovakvog događaja, ključno je zadržati smirenost i postupati u skladu sa zakonom i moralom.

Potrebna vam je pravna podrška nakon saobraćajne nezgode? Naš stručni tim advokata i pravnika je tu da vam pomogne. Naša kancelarija ima dugogodišnje iskustvo sa slučajevima naknade štete u saobraćajnim nezgodama.

Nakon sudara, suočavate se s nizom izazova, ali borba za pravičnu naknadu ne mora biti jedan od njih. Naš tim je tu da se izbori za vaša prava i obezbedi da dobijete naknadu koja vam pripada.

Sa detaljnim razumevanjem propisa o saobraćaju i dugogodišnjim iskustvom u rešavanju slučajeva naknade štete, pružamo vam stručnost koja je ključna u ovakvim situacijama.

 

Ne dozvolite da vas procedura i pregovori sa osiguravajućim kompanijama opterete. Razumevanje kompleksnih aspekata propisa i pravila saobraćaja ključno je za uspešno rešavanje slučajeva. Naša stručnost u ovoj oblasti omogućava nam da vas vodimo kroz proces, osiguravajući da se vaši interesi zaštite.

Pružamo sveobuhvatnu podršku u pregovorima s osiguravajućim kompanijama i zastupamo vaše interese u sudskim postupcima ukoliko je to potrebno. Naš cilj je da obezbedimo da pravda bude zadovoljena i da dobijete pravičnu naknadu za štetu koju ste pretrpeli.

Vaše poverenje je od velike važnosti za nas. Zbog toga smo tu da odgovorimo na sva vaša pitanja, pružimo vam podršku i olakšamo vam ovaj proces.

Kontaktirajte nas danas kako bismo započeli proces zaštite vaših prava i osigurali da se pravda ostvari.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata članova AK Vojvodine

U 2022. godini je zaključena trogodišnja polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata članova Advokatske komore Vojvodine. Tako su i članovi naše kancelarije obuhvaćeni ovom polisom, te je time u slučaju bilo kakvog propusta u radu omogućena zaštita klijentima.

U nastavku možete naći polisu osiguranja, kao i uslove osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Objavljena je radna verzija teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koja je dostupna na sledećem linku:

https://akbgd.org.rs/wp-content/uploads/2023/10/NACRT-ZPP-10.09.2023.pdf

Kako su mnoga rešenja od velikog značaja kako za advokate, tako i za građane koji su korisnici pravosudnog sistema, smatramo da je u interesu svih da se sa tekstom upoznaju i iznesu svoje primedbe i sugestije.