Naknada štete u saobraćaju. Kako postići Vaša prava?

Naknada štete u saobraćaju. Neisplaćen zahtev pri osiguranju?

Često osiguranje neće da isplati štete na vozilu, niti druge naknade na prava koja imate. 

Vaše osiguranje neće da isplati naknada štete u saobraćaju koju mislite da Vam pripada ? Obratite se advokatu u Novom Sadu koji će Vam pružiti stručnu pomoć.

Sigurnost na putu je od izuzetne važnosti, a saobraćajna nezgoda predstavlja situaciju u kojoj se barem jedno vozilo nalazi u pokretu i rezultira povredom ili smrću lica ili materijalnom štetom. Kako bismo pravilno reagovali u slučaju ovakvog događaja, ključno je zadržati smirenost i postupati u skladu sa zakonom i moralom.

Potrebna vam je pravna podrška nakon saobraćajne nezgode? Naš stručni tim advokata i pravnika je tu da vam pomogne. Naša kancelarija ima dugogodišnje iskustvo sa slučajevima naknade štete u saobraćajnim nezgodama.

Nakon sudara, suočavate se s nizom izazova, ali borba za pravičnu naknadu ne mora biti jedan od njih. Naš tim je tu da se izbori za vaša prava i obezbedi da dobijete naknadu koja vam pripada.

Sa detaljnim razumevanjem propisa o saobraćaju i dugogodišnjim iskustvom u rešavanju slučajeva naknade štete, pružamo vam stručnost koja je ključna u ovakvim situacijama.

 

Ne dozvolite da vas procedura i pregovori sa osiguravajućim kompanijama opterete. Razumevanje kompleksnih aspekata propisa i pravila saobraćaja ključno je za uspešno rešavanje slučajeva. Naša stručnost u ovoj oblasti omogućava nam da vas vodimo kroz proces, osiguravajući da se vaši interesi zaštite.

Pružamo sveobuhvatnu podršku u pregovorima s osiguravajućim kompanijama i zastupamo vaše interese u sudskim postupcima ukoliko je to potrebno. Naš cilj je da obezbedimo da pravda bude zadovoljena i da dobijete pravičnu naknadu za štetu koju ste pretrpeli.

Vaše poverenje je od velike važnosti za nas. Zbog toga smo tu da odgovorimo na sva vaša pitanja, pružimo vam podršku i olakšamo vam ovaj proces.

Kontaktirajte nas danas kako bismo započeli proces zaštite vaših prava i osigurali da se pravda ostvari.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata članova AK Vojvodine

U 2022. godini je zaključena trogodišnja polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata članova Advokatske komore Vojvodine. Tako su i članovi naše kancelarije obuhvaćeni ovom polisom, te je time u slučaju bilo kakvog propusta u radu omogućena zaštita klijentima.

U nastavku možete naći polisu osiguranja, kao i uslove osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Objavljena je radna verzija teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koja je dostupna na sledećem linku:

https://akbgd.org.rs/wp-content/uploads/2023/10/NACRT-ZPP-10.09.2023.pdf

Kako su mnoga rešenja od velikog značaja kako za advokate, tako i za građane koji su korisnici pravosudnog sistema, smatramo da je u interesu svih da se sa tekstom upoznaju i iznesu svoje primedbe i sugestije.

Mogućnosti za iranske građane i investitore u Srbiji

Iran i Srbija uspostavili su direktne letove između Beograda i Teherana posle 27 godina u znak poboljšanja veza između Irana i Srbije.

Dve zemlje su imale bliske veze sve do ranih 1990-ih, kada je Srbija bila deo bivše Jugoslavije. Sada, dok Beograd nastoji da podstakne turizam i unapredi rast, poseže na vanevropska tržišta kako bi privukao posetioce iz zemalja kao što su Iran, koji Beograd takođe vidi kao metu za izvoz poljoprivrednih proizvoda, i Turska.

Srbija je prošlog avgusta uvela bezvizni režim putovanja sa Iranom, što se može videti kao velika prilika za osnivanje kompanija iranskih državljana i dobijanje boravišne i radne dozvole u ​​Srbiji. Pošto Srbija ima dobre trgovinske odnose sa susednim zemljama (CEFTA), kao i sa zemljama EU, ali i sa Rusijom, Kinom i Turskom, iranski investitori bi to trebalo da iskoriste.

Naša advokatska kancelarija je već pružila usluge osnivanja iranskim klijentima i uspešno sarađuje sa brojnim partnerskim kancelarijama u Iranu. Spremni smo da pružimo pravnu pomoć za sve pojedince i kompanije koje žele da osnuju kompanije u Srbiji, ali i za studente ili naučnike koji žele da posete ili studiraju u Srbiji.

Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine, porez po odbitku plaća se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga:

  1. istraživanja tržišta,
  2. računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i
  3. drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Suština je da – počev od 1. aprila 2018. godine – prihodi koji se nerezidentnim pravnim licima isplaćuju po osnovu svih drugih usluga više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku (osim u slučaju isplate prihoda pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom tzv. „zemlje poreskog raja“).

Dakle, ako od ino partnera dobijete fakturu za istraživanje tržišta, računovodstvene ili revizorske poslove i druge poslove iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, a sa tom zemljom Srbija nema potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezovanja (UIDO), prilikom isplate naknade tom ino partneru mora se podneti poreska prijava i obračunati porez po odbitku po stopi od 20% na bruto prihod.

Ako je ino partner iz zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO, potrebno je da Vam ino partner pošalje Potvrdu o rezidentnosti, ali se porez u ovom slučaju ne plaća.

Inače, pod drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja podrazumevaju se usluge:

poreskog savetovanja,

advokatske usluge,

usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i

svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Članarina Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu

Obavezna članarina Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu je obuhvatnija od one po kojoj su privredni subjekti plaćali članarinu tokom 2017. godine. Naime, podsećamo da se odluke o članarini donose na godišnjem nivou, što znači da se nova odluka odnosi samo na plaćanje članarine za 2018. godinu.

Osnovna novina jeste utvrđivanje članarine kao zbira fiksnog i varijabilnog iznosa. Fiksni deo je utvrđen prema veličini pravnog lica, u smislu kriterijuma iz Zakona o računovodstvu, dok će se varijabilni deo utvrđivati u procentu od prihoda (na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu).

Proširen je krug obveznika plaćanja članarine. Naime, tokom 2017. godine članarinu nisu plaćali privredni subjekti koji su imali prihod do 20.000.000 dinara. Za 2018. godinu, ovi privredni subjekti imaće obavezu plaćanja članarine u fiksnom iznosu, dok varijabilni deo (koji zavisi od prihoda) neće utvrđivati i plaćati. Novina je i definisanje obaveze plaćanja članarine za ogranke stranih privrednih društava.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS broj 114/17 od 20. decembra, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Mesečnu visinu članarine za Vašu firmu, kao i uputstvo za plaćanje možete proveriti na ovom linku:

http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=Proveraclanarine